AUTU   DZIĆ  I  JUTRO - 1998r.

( Dziarski Nestor )